The Green Bay of Stendörren

mars 26 Av Joakim Berndes

Långt ute i Stendörrens naturreservat ligger tystnaden över Studsviks hamn. En fågel skriar och det är helt stilla på havet. Inte en vindpuss känns eller syns i träden.

Det är helt vindstilla.

Mycket nöje!

// Fotograf Joakim Berndes
”Lumine captis – Capture the light”