AKTUELLT

Tärnadagen är vår stora traditionsenliga återvändardag. Den arrangeras årligen den andra lördagen i maj i samarbete med Tärna folkhögskolas elevförbund. Alla tidigare studerande inbjuds att närvara. Speciellt inbjudna är våra jubilerande 50-åringar, det vill säga de personer som slutade skolan för 50 år sedan. Klicka här för att anmäla dig till Tärnadagen.