Priser

Grundarvodet är 900:-/timme oberoende av vilken typ av fotografering det gäller. I timpriset ingår all den tid uppdraget kräver, möte, förberedelse, fotografering, urval, bildbehandling och i förekommande fall restid, rekognosering av miljö, riggning, upp- och nedpackning. Olika paket kan sättas ihop och ändras efter behov.

Priset inkluderar ej bildmaterial, utan endast digitala förhandsgranskningar för beställning av bilder ingår i grundarvode.

DIGITALA KOPIOR
Låg upplösta bilder för webb, sociala medier etc.

(72 dpi, JPG-format)

1-15 bilder: 600 kr/st
16-25 bilder: 300 kr/st
Antal över 25 st offert.

Hög upplösta bilder för fotoböcker, trycksaker etc. 
(300 dpi, TIFF eller JPG-format) 

1.500 kr per bild.

PAPPERS KOPIOR
(Fotografiskt papper (C-print), matt eller blank yta.
Pris per styck, utan ram)

13 x 18 cm: 150 kr
18 x 24 cm: 250 kr
20 x 30 cm: 500 kr
21 x 29 cm (A4): 500 kr
30 x 40 cm: 600 kr
29 x 42 cm (A3): 600 kr
40 x 50 cm: 1000 kr
50 x 70 cm: 1500 kr

Fine art, Canvas, Akvarell samt montering på ram, kapa, glas: Offert.

ÖVRIGT

Material, hyra av utrustning, reskostnader med mera debiteras med faktisk kostnad.
Milersättning är 25 kr/mil.

ANVÄNDNINGSRÄTT

I priset ingår rätten att använda bilderna för privat bruk. För all annan användning, exempelvis publicering på Internet i kommersiella, redaktionella sammanhang, krävs fotografens samtycke samt namnangivelse. Reproduktion, ändring, bearbetning eller förvanskning av bilderna får inte utföras utan fotografens tillstånd.

Samtliga priser är inkl moms och gäller för privatpersoner.

Godkänd för F-skatt.

Innehar SFF yrkeslegitimation.
Svenska Fotografers Förbund